Luomme uutta
liiketoimintaa
ja uudistamme
olemassaolevaa
elintarvikeklusterissa.

FPI Partners Oy

Elintarviketeollisuuden, alkutuotannon ja päivittäistavarakaupan toimintaympäristö muuttuu. Muutos luo uusia vaatimuksia ja avaa ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia tässä arvoketjussa ja sen tuntumassa toimiville yrityksille.

FPI partners on elintarvikeklusterin uudistaja: Me etsimme mahdollisuuksia, kehitämme uusiin tilanteisiin sopivia toimintamalleja ja otamme uutta käyttöön.

Meillä on monipuolista kokemusta toimialan rakennejärjestelyistä, liiketoimintamallien kehittämisestä ja muutoksen toteuttamisesta. Osaamme myynnin, markkinoinnin, tutkimuksen & tuotekehityksen sekä innovaatioiden ja immateriaalioikeuksien hyödyntämisen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, kaupan ja myös tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Etsimme koko ajan uusia kehityshankkeita, muutoksen tarpeessa olevia yhtiöitä ja alan läpimurtoinnovaatioita.

 


 

Tekijät

 • Marko Saapunki, KTM
  Työskennellyt FMCG-yritysten
  myynnin ja markkinoinnin
  johtotehtävissä 15 vuotta ja sen 
  jälkeen 7 vuotta konsulttina ja
  alkavien yritysten kehittäjänä. 
  Hänen painopistealueitaan ovat
  kaupallinen johtaminen, myynti, 
  innovaatioiden kaupallistaminen
  ja immateriaalioikeuksin
  hyväksikäyttö.

  040 500 2580

  marko.saapunki@fpipartners.com

 • Juha Venho, DI
  Painopistelalueita ovat strategia-,
  rakenne- ja muutosjohtamiskonsultti.
  Hän on toiminut myös hallituksen
  jäsenenä, vuokrajohtajana ja
  erilaisissa konsulttirooleissa 
  erityisesti konepajateollisuudessa 
  ja palvelualoilla sekä alkavissa 
  yrityksissä. Hänellä on myös laaja
  kansainvälinen kokemus elintarvike-
  teollisuuden yritysjärjestelyistä ja
  toiminnan tehostamisesta.

  050 2100

  juha.venho@fpipartners.com

 • Heikki Järvensivu, DI, Ekonomi
  Toiminut konsulttina yli 35 vuotta.
  Hänen painopistealueitansa ovat
  strategia ja struktuurit, organisaa-
  tioiden ja johtamistyöskentelyn 
  kehittäminen, yritysjohdon
  resurssointi, turnaround–prosessit 
  ja yritysjärjestelyt. Vahvin toimiala-
  osaaminen hänellä on vähittäis-
  kaupasta sekä hotelli- ja ravintola-
  toimialalta.

  050 64 301

  heikki.jarvensivu@fpipartners.com

Yhteydet

FPI Partners Oy
Annankatu 16 B 44
00120 Helsinki